Úvod > Fórum > Software > Počítačové hry > Problém s administrátorem

Problém s administrátorem

08.04.2021 11:30
příspěvků:1

Zdra­vím,

mám men­ší pro­blém. Mám jed­nu apli­ka­ci ale při kaž­dém ote­vře­ní chce zno­vu po­vo­lit "spus­tit ja­ko ad­mi­nis­trá­tor". Ne­mám pro­blém to po­vo­lit, ale ne­ba­ví mě to po­tvr­zo­vat při kaž­dém za­pnu­tí apli­ka­ce.

Po­prosím o po­moc.
Dí­ky

09.04.2021 22:52
příspěvků:5 728

co to je za aplikaci?

občas starší aplikace se po instalaci do program files pokouší zapisovat místo do složky userdata přímo do složky s aplikací a pak může požadovat admin práva. V tom případě ji stačí nainstalovat mimo složku program files.

Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé)
© 2007-2022 PCforum.cz, všechna práva vyhrazena, veškeré informace zde uvedené jsou bez záruk, podmínky užití, kontaktní informace